27 Aralık İplik Yapısı Hakkında Temel Bilgiler

İplik Yapısı Hakkında Temel Bilgiler

İplik yapısı hakkında temel bilgiler

Tüm klasik dikiş iplikleri, üretim süreçlerine önce basit ham iplik olarak başlar. Başlangıçtaki ham iplik, nispeten daha kısa elyaftan veya daha ince sonsuz filamentten üretilmiştir. 
Dikiş ipliği üretiminde kullanılan bazı terimler:

Büküm – ''Büküm'', elyafı / iplik katlarını bir arada tutmak ve ham ipliğe / dikiş ipliğine istenen mukavemet ve esnekliği kazandırmak için gereken, birim uzunluktaki dönüş sayısıdır. Aşırı büküm verilmiş bir iplik, dikiş sırasında bükürcüklenme, ilmeklenme ve düğümlenme nedeni ile iplik kopmaları ve dikiş atlamalarına sebep olabilir, düzgün dikiş oluşumu elde edilemez.

Büküm yönü – Bükümün yönü sol büküm için 'S', sağ büküm için 'Z' olarak tanımlanır. Tek kafalı kilit dikiş makineleri ve diğer bir çok dikiş makinesi tipi 'Z' büküm yönünde çalışır. 'S' bükümlü ipliklerin, dikiş oluşturma sırasında bükümleri açılır. 

Bükümün yönü ipliğin mukavemetini etkilemez ancak uygun olmayan bir makinede kullanıldığında performansı ciddi oranda düşürür.

Kat ve Kord – Tek kat ipliklerin bir arada bükülmesi ile katlı dikiş iplikleri elde edilir. En çok kullanılan kat sayısı 2, 3 veya 4 dür. Dikiş ipliklerinin katlanarak bir arada bükülmesi ile kord iplikler oluşur. En çok kullanılan kord sayısı 4, 6 veya 9 dur. 

Kalınlık – İpliğin toplam nihai kalınlığı, 'Grist', 'Etiket numarası', 'Tex' veya 'Numara' olarak adlandırılır. İplik, gereken dikiş mukavemetini karşılayabilecek en ince kalınlıkta olmalıdır. Aynı malzemeden ve aynı yapıda üretildiklerinde, daha kalın ipliklerin mukavemetleri genellikle daha yüksektir. İnce iplikler dikişte kumaşın yüzeyine daha iyi yatar ve kalın iplikle yapılan dikişlere kıyasla sürtünmelerden daha az etkilenir. İnce dikiş iplikleri ince iğnelerle çalışabillir, bu nedenle kumaş daha az hasar görür.

Okuma : 3128